Grundlæggende viden om beskæring af træer og buske

Beskæring fremmer blomstringen, frugtproduktionen og fornyelsen. Ved at beskære træer og buske kommer der lys og luft til plantens indre, hvilket styrker plantens sundhed og beskytter den mod sygdom.

Grundlæggende viden om beskæring af træer og buske

Beskæring fremmer blomstringen, frugtproduktionen og fornyelsen. Ved at beskære træer og buske kommer der lys og luft til plantens indre, hvilket styrker plantens sundhed og beskytter den mod sygdom.

Beskæring af træer og buske

Det er bedre at beskære planterne let end at fjerne for meget materiale på én gang. Hvis du beskærer dine træer og buske for første gang, så gå langsomt frem. Hold øje med dine planter over tid og se, hvordan hver art reagerer på beskæringen.

Når planter beskæres let, kommer de sig nemmere oven på beskæringen, og ser fortsat sunde ud. Det anbefales ikke at beskære mere end en tredjedel af kronens masse ad gangen. Kronen er den del af planten, der strækker sig fra stammen eller hovedstammerne med grene og blade. Du skal først og fremmest sørge for, at beskæringsstedets overflade er pæn og lige efter beskæringen.

Det er værd at huske på, at beskæring af træer og buske skal udføres med henblik på at bibeholde plantens naturlige vækstmåde. Vækstmåden kan bestemmes ved at se på, hvordan en voksen plante ser ud og ved at studere arten. Nogle gange er planter blevet plantet et uhensigtsmæssigt sted, hvor der ikke er plads til deres naturlige vækstmåde, og de skal derfor trimmes regelmæssigt. Det er en ugunstig situation for både planten og haveejeren. I stedet for at beskære planten regelmæssigt, anbefales det at udskifte planten med en art, som er mere velegnet til voksestedet.

Sådan beskærer du en stamme korrekt:

 • Lav snittet ca. en centimeter over en sund knop for at undgå at beskadige den; det vil hjælpe knoppen med at blive til et nyt skud.
 • Lav et rent, lige snit med et skarpt redskab, der er egnet til opgaven.
 • Sørg for at skære over en udadvendt knop. På denne måde har de nye skud nok plads til at udvikle sig og vil ikke vokse indad mod træet eller busken.

Illustration af hvordan man skærer en stamme korrekt.

Sådan fjerner du en tyk gren:

 • Beskær altid en gren på en sådan måde, at beskæringssåret mindskes.
 • Fjern ikke grenkraven; den vil hjælpe træets sår med at lukke sig hurtigere.
 • Tunge grene kan nemt falde ned under beskæringen, så brug en beskæresav og en beskæringsteknik i tre trin.

Illustration af hvordan man fjerner en tyk gren.

Følgende skal fjernes under beskæring af buske og træer:

 • døde, beskadigede eller syge grene
 • grene, som hænger ned mod jorden
 • overdrevent tætte eller sammenvoksede grene, der forhindrer lyset i at nå ned til plantens indre
 • gælder især for unge planter: Fjern spidsvinklede grene, grene, der vokser indad eller nedad, og konkurrerende hovedgrene
 • vandskud, træsugere og rodskud.

Illustration af, hvad der skal beskæres fra træer.

Derfor er beskæring vigtig

 • Beskæring af hække, buske og træer gør din have sundere og flottere.
 • Ved at klippe hæk og beskære buske kan du kontrollere størrelse, form og tæthed hos dine planter.
 • Beskæring af bærbuske, prydbuske og frugttræer fremmer blomstringen, frugtproduktionen og fornyelsen.
 • Ved at beskære træer og buske kommer der lys og luft til plantens indre, hvilket styrker plantens sundhed og beskytter den mod sygdom.

En kvinde med en topsakse på hånden.

Derfor har planternes voksesteder stor betydning

Selvom beskæring kan give planten et boost, er det ikke en universalløsning, der altid giver det ønskede resultat. En ranglet eller ekstremt lang årlig vækst kan skyldes, at planten er placeret det forkerte sted, hvor der er for mørkt, solrigt, tørt eller vådt. Der er muligvis ikke nok næring i jorden, eller også optager omgivende planter al næringen.

Grøn og blomstrende have.

Tips til træbeskæring for begyndere:

 1. Sørg altid for, at beskæringsstedets overflade er pæn og lige: Brug skarpe haveredskaber, der er egnet til opgaven.
 2. Undgå at overdrive: Beskær aldrig mere end en tredjedel af plantemassen ad gangen.
 3. Lær dine planter at kende: Beskær dem ud fra deres naturlige vækstmåde.

Bemærk! Du skal kun beskære planterne, når det er nødvendigt – ikke alle planter kræver beskæring. Unødig beskæring kan få planten til at fokusere på heling i stedet for vækst, forkorte plantens levetid og gøre planten mere modtagelig for sygdomme.

Skæring af en trægren med Fiskars beskæringssav..

Beskæring af buske: Tre metoder

Der er tre måder at beskære buske på: udtynding, foryngende beskæring (nedklipning) og beskæring efter plantning.

Udtynding hjælper med at holde dine buske sunde og luftige

Formålet med udtynding er at støtte plantens vitalitet. Det er velegnet til de fleste planter og er ofte er den eneste form for beskæring, en plante har brug for. Udtynding hjælper med at holde planterne luftige, hvilket forebygger sygdomme og skadedyr. Når du udtynder, skal du beskære:

 1. Få af de ældste skud. Gamle skud kan genkendes på deres tykkere stammer, lille antal grene, mørkere farve og skællet bark.
 2. Overdrevent tætte og buskede grene, der forhindrer lyset i at nå ind til buskens indre.
 3. Grene, der vokser langs jorden, eller er beskadigede eller syge.

Bemærk! Klip skud ned til deres udspring, eller skær beskadigede skud af ved en egnet forgrening.

Foryngende beskæring af buske kan redde visne planter

Foryngende beskæring betyder, at man klipper alle skud ned til en højde på 10-20 cm tidligt om foråret, inden den nye vækst begynder. Det er nemt og effektivt og bruges til at vække visne buske, fordi planten vil skyde kraftigt og få nyt liv efter beskæringen. Man skal kun klippe buske ned, hvis det er nødvendigt, da det ellers kan forkorte plantens liv. De fleste buske har ikke brug for kraftig beskæring, før de er 15-20 år gamle.

Bemærk! Foryngende beskæring af buske og hække er ikke egnet for langsomvoksende arter. Inden kraftig beskæring af hæk, bør du sikre dig, at planten er en hurtigvoksende art og skyder kraftigt fra bunden. Aazalear, nåletræer og mange stedsegrønne planter kan ikke blive forynget ved beskæring, da de ikke vil overleve beskæringen.

Du skal sikre dig, at din busk eller hæk vil forgrene sig godt

Beskæring efter plantning sker i forbindelse med udplantningen det første forår, inden knopperne begynder at vokse. Det er for at sikre, at den unge busk vil sætte nye grene og forgrene sig godt. Hvis busken bliver plantet ud om sommeren eller efteråret, skal beskæring efter plantning finde sted det følgende forår. Hvis en ung pottet plante har fem kraftige skud, hvorpå der er vokset nye grene, er beskæring efter plantning ikke nødvendig. Unge hækplanter, som normalt er barrodede unge planter med kun én enkelt gren, skal beskæres for at kunne sætte nye grene.

 1. Skuddene skal klippes til en højde på 10-20 cm over jorden
 2. eller over grenens forgrening.

Bemærk! Skuddet skal klippes ca. en centimeter over en sund knop. Tynde og beskadigede skud skal fjernes

Se alle