Fiskars Group tilbagekalder Fiskars Functional Form™ grydeske produceret den 20. juni 2020

Veterinær- og Fødevarestyrelsens websider

Fiskars Group har konstateret, at et parti Fiskars Functional Form™ grydeskeer muligvis indeholder PAA (primære aromatiske aminer) over den acceptable grænse. Da produktet er i kontakt med fødevarer, kan en potentiel sundhedsrisiko ikke udelukkes.

Vi anbefaler at tilbagekalde følgende produkt med øjeblikkelig virkning:

Product Description: Fiskars Functional Form™ Grydeske
Product Code: 1027299
Batch Code: 200620
EAN-code: 6424002009665

De pågældende skeer, produceret d. 20 juni 2020, kan identificeres ud fra batch-koden på bagsiden af emballagen over stregkoden. Hvis du har kasseret emballagen, kan du finde produktionsprintet på bagsiden af selve skeen. Alle skeer med dette batchnummer er blevet anmodet om at blive fjernet fra alle salgshylder og lagre.

I juli 2020 tilbagekaldte vi et begrænset parti af samme produkt, der blev produceret i december 2019. Hos Fiskars tager vi produktkvaliteten meget alvorligt og har siden juli grundigt undersøgt produktionsprocessen for dette produkt. Fra juli og frem har vi introduceret flere opgraderinger til kontrolpunkterne i vores produktionsproces for at sikre, at problemet ikke gentages. Derudover har vi øget testmængden. Det batch, der nu tilbagekaldes, er produceret, før den forrige udgave blev identificeret og tilbagekaldt, og dermed før produktionsprocessen blev opgraderet.

Det pågældende problem vedrører ingen andre produkter i Functional Form-serien. For at sikre, at vores undersøgelse af problemet er så grundig som muligt, har vi lagt et midlertidigt ordrestop på specifikke køkkenredskaber i silikone fra Fiskars Functional Form-serien.

Hvis du har købt den berørte Functional Form-grydeske, kan du returnere den i butikken, hvor den er købt. Du kan vælge at få dine penge retur eller bytte varen til den samme vare produceret i en anden periode.

Functional form spoon

Sådan identificerer du batch-koden:

Batch-koden findes på bagsiden af emballagen over stregkoden

Hvis du har kasseret emballagen, kan du finde produktionsprintet på bagsiden af selve skeen.

Pilen peger mod 6 og 2 og et 0 er printet på begge sider af pilen.

Vi beklager ulejligheden og undskylder for besværet dette måtte medføre. Sikkerhed er altid en topprioritet for Fiskars. Vores produkter er fremstillet ved hjælp af avanceret teknisk fremstilling og materialer. Vi tester løbende vores produkter for at sikre, at de fungerer optimalt til de aktiviteter og miljøer, som de er skabt til. Vi tager dette problem meget alvorligt og har siden juli været særlig opmærksomme på produktionsprocessen for dette produkt.

Vi bestræber os løbende på at imødekomme vores kunders og forbrugernes forventninger til at levere produkter af højeste kvalitet og tager alle nødvendige skridt for at sikre, at vi imødekommer disse behov.

For mere information, venligst kontakt:

Kundeservice på telefon 3814 4888 eller via kontaktformularen på www.fiskars.dk

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

1. Hvorfor tilbagekaldes Fiskars Functional Form grydeskeen?

Vi har bedt om, at produktet Fiskars Functional Form™ grydeske 1027299 med batchkode 191223 og 200620 tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning. Vi har opdaget, at produktet muligvis indeholder PAA (primære aromatiske aminer), som er højere end de tilladte værdier. Da produktet kommer i kontakt med fødevarer, kan det ikke udelukkes, at det udgør en sundhedsrisiko.

De konkrete batches, der er produceret den 23. december 2019 og den 20. juni 2020, kan identificeres ud fra batchkoden bag på emballagen lige over stregkoden, eller som er printet på bagsiden af selve grydeskeen. Alle lagerbeholdninger af disse batches er blevet anmodet fjernet fra alle salgskanaler. Dette problem vedrører ikke Functional Form grydeskeer produceret på andre tidspunkter eller andre produkter i Functional Form produktserien.

2. Hvordan sikrer Fiskars, at forbrugerne ikke anvender produktet?

Produktet er øjeblikkeligt sat på hold, og vi undersøger i øjeblikket årsagen til problemet og kører yderligere test på det aktuelle produkt. Leverancer af dette produkt er blevet sat på hold, indtil problemet er blevet løst.

Vi informerer vores engroskunder om problemet. Vi har bedt vores engroskunder om at fjerne alle beholdninger af de aktuelle batchkoder fra alle salgskanaler og kontakte deres Fiskars salgsrepræsentanter for at arrangere genopfyldning af deres lager. Vi har givet vores samhandelspartnere en materiale til opsætning i butikkerne og opfordrer forbrugere, som har købt produktet, til at returnere det til butikken for at få pengene refunderet eller få det byttet til et lignende produkt fra en andet batch.

3. Er der en risiko for forbrugere, som anvender produktet? Hvilke sundhedsskadelige virkninger kan dette forårsage?

Ved anvendelse over kort tid er der en minimal risiko, og derfor tilbagekalder vi produktet inden for en sikker tidsramme. Ved brug over en længere periode kan det ikke udelukkes, at der er mulighed for sundhedsskadelige virkninger. Vi iværksætter alle nødvendige tiltag for at fjerne denne risiko på langt sigt ved at reagere hurtigt og tilbagekalde produktet.

4. Er det sikkert at anvende andre produkter i Functional Form sortimentet?

Sikkerhed er en topprioritet for os. Vores produkter fremstilles ved brug af avancerede tekniske metoder og materialer. De har gennemgået en omfattende test, så de kan anvendes til præcis de formål, de er udviklet til.

Vi tilbagekalder Fiskars Functional Form™ grydeske 1027299 med batchkode 191223 og 200620. Dette problem vedrører ikke andre produkter i Functional Form serien eller andre 2-sæt eller 3-sæt, der indeholder den samme Fiskars Functional Form™ grydeske 1027299.

5. Hvordan kan de konkrete batches identificeres?

De konkrete batches, der er produceret den 23. december 2019 og den 20. juni 2020, kan identificeres ud fra batchkode 191223 og 200620 bag på emballagen lige over stregkoden. Hvis emballagen ikke længere er tilgængelig, er der et print på bagsiden af selve grydeskeen, hvor en pil peger på 12, og 1 og 9 er printet på hver side af pilen, eller en pil peger på 6, og 2 og 0 er printet på hver side af pilen.

6. Hvor er de aktuelle batches solgt solgt?

Den aktuelle batch 191223 er blevet solgt i Europa, Rusland, Storbritannien og Australien og batch 200620 i Europa, Australien og New Zealand via Fiskars samarbejdspartnere og vores egen Fiskars webshop. Vi har informeret vores engroskunder og forbrugere omkring problemet.

7. Hvor mange produkter vedrører den aktuelle batch?

De aktuelle batches er små, og batch 191223 er distribueret til vores kunder mellem marts og slutningen af maj. Batch 200620 derimod er distribueret mellem august og begyndelsen af november.

8. Hvor er de aktuelle batches blevet produceret?

De aktuelle batches er produceret hos en af vores leverandører i Kina.

9. Hvordan kan jeg bytte mit produkt fra de aktuelle batches?

Vi beder dig om at henvende dig til den butik, hvor produktet er købt. Hvis dette ikke er muligt, beder vi dig kontakte den nærmeste butik, der sælger Fiskars Functional Form produkter.

10. Jeg har ikke længere kvitteringen for produktet. Kan jeg alligevel returnere det?

Ja, du kan naturligvis alligevel returnere eller bytte produktet. De aktuelle batches kan identificeres ud fra batchkoden 191223 eller 200620 bag på emballagen lige over stregkoden. Hvis emballagen ikke længere er tilgængelig, er der et print på bagsiden af selve grydeskeen, hvor en pil peger på 12, og 1 og 9 er printet på hver side af pilen, eller en pil peger på 6, og 2 og 0 er printet på hver side af pilen..

11. Hvad gør Fiskars for at undgå lignende situationer i fremtiden?

Det er vores topprioritet at sikre, at vores produkter er af en høj kvalitet. Vi bestræber os hele tiden på at leve op til vores kunders og forbrugeres forventninger om, at vi leverer produkter af højeste kvalitet. Vi vil fremadrettet iværksætte alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette sker.

Alle i vores værdikæde er ansvarlige for at sikre, at kvalitet er en del af alle vores processer. Nye produkter og ændringer i eksisterende produkter eller processer er udviklet baseret på avancerede værktøjer til sikring af højeste kvalitet og er testet til at overgå selv de højeste forventninger hos vores forbrugere. Vi optimerer løbende vores produkter og processer for at leve op til vores løfte om kvalitet og effektivitet.

 

Fiskars Group tilbagekalder Fiskars Functional Form™ grydeske produceret den 23. dec. 2019

Fiskars Group har konstateret, at et parti Fiskars Functional Form™ grydeskeer muligvis indeholder PAA (primære aromatiske aminer) over den acceptable grænse. Da produktet er i kontakt med fødevarer, kan det udgøre en potentiel sundhedsrisiko.

Det omhandler udelukkende skeer produceret d. 23. december 2019 og vedrører derfor ikke Functional Form Grydeskeer produceret i andre perioder eller andre produkter i Functional Form-serien. Vi tilbagekalder derfor følgende produkt med øjeblikkelig virkning:

Product Description: Fiskars Functional Form™ Grydeske
Product Code: 1027299
Batch Code: 191223

De pågældende skeer kan identificeres ud fra batch-koden på bagsiden af emballagen over stregkoden. Hvis emballagen er kasseret, kan produktionsprintet findes på bagsiden af selve skeen. Hvis pilen peger mod 12 og numrene 1 og 9 er printet på henholdsvis venstre og højre siden af pilen, så er skeen fra omtalte parti.

Functional form spoon
Functional form spoon package batch code

Batch kode kan findes på bagsiden af emballagen over stregkoden.

Functional Form Spoon Batch code dial

Hvis du har købt den berørte Functional Form-grydeske, kan du returnere den i butikken, hvor den er købt. Du kan vælge at få dine penge retur eller bytte varen til den samme vare produceret i en anden periode.

Vi beklager ulejligheden og undskylder for besværet dette måtte medføre. Vi bestræber os løbende på at imødekomme vores kunders og forbrugernes forventninger til at levere produkter af højeste kvalitet og tager alle nødvendige skridt for at sikre, at vi imødekommer disse behov.

 

Q&A

1. Hvorfor tilbagekalder Fiskars Functional Form grydeske?

Fiskars tilbagekalder omgående produktet Fiskars Functional Form™ grydeske 1027299 batch code 191223. Vi har opdaget, at produktet muligvis indeholder PAA (primary aromatic amines) som er højere end de tilladte værdier. Da dette er et produkt som er I kontakt med fødevarer kan det ikke udelukkes, at dette kan have sundhedsskadelig virkning.

Det batch som det vedrører er produceret 23. december 2019 og kan identificeres ud fra batch code som fremgår på bagsiden af emballagen lige oven over stregkoden eller printet på bagsiden af selve grydeskeen. Al lagerbeholdning af dette batch er blevet beordret fjernet fra alle salgskanaler. Problemet vedrører ikke andre Functional Form grydeskeer produceret på andre tidspunkter eller andre produkter indenfor Functional Form serien.

2. Hvordan sikrer Fiskars at forbrugerne ikke anvender produktet?

Produktet er blevet sat på hold øjeblikkeligt, og vi undersøger pt. årsagen til problemet samt kører yderligere test på det aktuelle produkt. Produktet er blevet spærret for levering, indtil vi har løst problemet.

Vi har informeret vores samhandelspartnere omkring dette problem og bedt dem om at fjerne alle beholdninger af dette konkrete batch fra alle salgskanaler og bedt dem kontakte deres Fiskars salgskonsulent for at arrangere ombytning. Vi har forsynet vores samhandelspartnere med et skriv omkring denne problemstilling som kan anvendes I butik, og vi opfordrer forbrugere som har købt produktet til at returnere dette til butikken, hvor det er købt eller ombytte det til et produkt fra et andet batch.

3. Er der en risiko for forbrugere som anvender produktet? Hvilke sundhedsskadelige virkninger kan dette forårsage?

Ved anvendelse over kort tid er der en minimal risiko. Ved brug over en længere periode kan det ikke udelukkes, at der er risiko for sundhedsskadelige virkninger. Vi iværksætter alle nødvendige tiltag for at undgå denne risiko på lang sigt ved og reagere hurtigt og tilbagekalde produktet.

4. Er det sikkert og anvende andre Functional Form produkter?

Sikkerhed er en topprioritet for os. Vores produkter fremstilles ved brug af avancerede tekniske metoder og materialer. De har gennemgået en omfattende test, således at de kan anvendes til præcis de formål, som de er udviklet til.

Vi tilbagekalder Fiskars Functional Form™ Spoon 1027299, batch code 191223. Dette problem vedrører ikke andre produkter I Functional Form serien eller andre 2-sæt eller 3-sæt der indeholder samme Fiskars Functional Form™ grydeske 1027299.

5. Hvordan kan det konkrete batch identificeres?

Det konkrete batch some r produceret 23. december 2019 kan identificeres ud fra batch code 191223 på bagsiden af emballage lige oven over stregkoden. Hvis emballagen ikke længere er tilgængelig, er der et print på bagsiden af selve grydeskeen, hvor pile peger på 12 og 1 og 9 er printet på begge sider af pilen.

6. Hvor er det aktuelle batch solgt henne?

Det aktuelle batch er blevet solgt I Europa, Rusland, UK og Australien via Fiskars samarbejdspartnere og vores egne webshops. Vi har informeret vores samhandelspartnere og forbrugere omkring problemet.

7. Hvor mange produkter vedrører det aktuelle batch?

Det aktuelle batch er meget lille og er distribueret mellem marts og slut maj til vores kunder.

8. Hvor er det aktuelle batch blevet produceret?

Det aktuelle batch er produceret hos en af vores leverandører I Kina.

9. Hvordan kan jeg ombytte mit produkt fra det aktuelle batch?

Vi beder dig om at henvende dig til den butik, hvor produktet er købt. Hvis dette ikke er muligt, beder vi dig kontakte den nærmeste butik som sælger Functional Form produkter fra Fiskars.

10. Jeg har ikke længere kvitteringen. Kan jeg stadig returnere produktet?

Ja naturligvis. Det aktuelle batch kan identificeres ud fra batch code 191223 på bagsiden at emballagen lige oven over stregkoden. on the reverse of the packaging, above the barcode. Hvis emballagen ikke længere er tilgængelig, finds der et print på bagsiden af grydeskeen, hvor pile peger på 12 og 1 og 9 er printet på hver side af pilene.

11. Hvad gør Fiskars for at undgå lignende situationer I fremtiden?

At sikre en høj kvalitet I vores produkter og services er vores absolutte topprioritet. Vi tilstræber konstant at imødekomme vores kunders og forbrugeres forventninger om, at vi leverer den bedste kvalitet i vores produkter og vil fremadrettet iværksætte alle nødvendige foranstaltninger for at sikre dette.

Alle I vores værdikæde er ansvarlige for at sikre, at kvalitet er en del af alle vores processer. Nye produkter og ændringer i eksisterende produkter eller processer er udviklet baseret på avancerede værktøjer til sikring af højeste kvalitet og er testet til at overgå selv de højeste forventninger hos vores forbrugere. Vi optimerer løbende vores produkter og processer for at leve op til vores løfte om kvalitet og effektivitet.