Beskæring af løvfældende buske og hække

Løvfældende buske og hække beskæres normalt om foråret, inden de begynder at vokse. Hække bliver ofte klippet og trimmet for at bibeholde den ønskede form og begrænse væksten.

Beskæring af løvfældende buske og hække

Løvfældende buske og hække beskæres normalt om foråret, inden de begynder at vokse. Hække bliver ofte klippet og trimmet for at bibeholde den ønskede form og begrænse væksten.

Hvordan og hvornår skal løvfældende buske beskæres? 

Løvfældende buske såsom roser, sommerfuglebusk og hortensia beskæres normalt om foråret, inden de begynder at vokse. Beskær alle grene, der er beskadigede eller vokser langs jorden, og klip et par af de ældste skud ned til deres udspring. Gamle skud kan genkendes på deres tykkere stammer, lille antal grene, mørkere farve og skællet bark. Den slags udtynding holder buskene luftige og lader lyset nå ind til buskens indre. Regelmæssigt udtyndede buske har ingen tørre grene. Derudover forebygger udtynding svampesygdomme, der trives i tætte planter i et fugtigt miljø.

Beskæring over knoppen

Når du fjerner syge eller beskadigede dele af planter, skal du skære dem af over en sund knop eller en forgrening, der vender udad. Det sikrer vækst i den rigtige retning.

Bemærk! Hvis du netop har plantet nye buske, kan du lade dem vokse uden at beskære dem de første par år. 

Illustration af hvordan man skærer over knoppen.

Buske, der skal beskæres senere på sommeren

Hvis en busk blomstrer tidligt om foråret eller sommeren (f.eks. uægte jasmin og forsythia), skal beskæringen udskydes til efter blomstringen for at undgå tab af blomster. Arter, der blomstrer sidst på sommeren (f.eks. syrisk rose, sommerfuglebusk, hortensia), kan beskæres på almindelig vis om foråret, da disse arter ikke blomstrer før i løbet af sommeren.

Bemærk! Nogle buske (såsom løn- eller ahornbuske) bløder saft om foråret, og derfor må de ikke beskæres før sidst på sommeren.

Uægte jasmin.

Stedsegrønne buske

Rhododendron og andre stedsegrønne buske (såsom almindelig mahonie og krybende dværgmispel) er lave og vokser langsomt og har derfor kun brug for lidt beskæring. Det er kun nødvendigt at fjerne tørre eller beskadigede grene efter behov.

Blomstrende rhododendron.

Foryngende beskæring af buske

Nedklipning er kun velegnet til arter, der nemt fornyer sig selv

Nedklipning (foryngende beskæring) er en nem og effektiv måde at styrke en vissen busk på, men er kun velegnet til arter, der nemt fornyer sig selv. Når du klipper en busk ned, skal alle grene klippes ned til en højde på 10-20 cm tidligt om foråret. Busken vil sætte en masse nye skud i løbet af sommeren, og nogle arter vil blomstre allerede den følgende sommer.

Bemærk! Nedklipning kan være en god måde at redde en busk, der er blevet mast under snefald eller på anden vis er visnet.

Illustration af foryngende beskæring.

Arter, der kan klippes ned:

 • Spirea
 • Sibirisk tusindtop
 • Sommerfuglebusk
 • Buskroser
 • Snebær
 • Klematis
 • Dronningebusk (i særlige tilfælde)
 • Forsythia
 • Hvidtjørn
 • Potentil
 • Hortensia
 • Kaprifolie
 • Klatreroser
 • Klaseroser
 • Jasmin

Arter, der ikke kan klippes ned:

 • Rhododendron
 • Azalea
 • Aronia
 • Viburnum
 • Bredbladet sølvblad
 • Kornel
 • Løn- og ahornbusk
 • Syren
 • Havtorn
 • Blåregn

Beskæring af potentil- og andre løvfældende hække – hvornår og hvordan?

Løvfældende hække, bl.a. bøgehække og potentilhække, skal beskæres på forskellige tidspunkter, afhængigt af om de stadig vokser eller allerede har nået den ønskede højde. Når en hæk vokser, skal den klippes hvert forår. Klipning gør hækken tæt med god dækning.

Bøgehæk beskæres i februar og marts, men man kan trække det ud til april for at minimere risikoen for svampeinfektioner. Beskæring af en bøgehæk skal gennemføres over 2 år: Man beskærer bøgehækkens ene side og toppen det ene år, og den anden side det andet år. Bøgehække kan klippes til flere gange i løbet af sommeren for at fremme tætheden.

Bemærk! Efter klipning skal de afklippede grene altid rystes af hækken.

​Løvfældende hække klippes ofte, så de bliver tyndere foroven

En hæk, der er for bred i toppen, kan ikke bære store mængder sne om vinteren, og den vil også skygge for den nederste del af hækken. Når du klipper hæk, klip da skuddene i toppen en lille smule kortere end skuddene i bunden – på den måde vil hækken gradvist blive A-formet.

Bemærk! Husk at grenene i toppen normalt vokser mere end de lavtsiddende grene, fordi de får mere sollys. Klipningen af længere hække kan gøres nemmere ved at spænde et stykke snor ud imellem to stolper i den ønskede højde. 

Illustration af hvordan man klipper løvfældende hække.

Klipning af hæk i vækstfasen

 • Hækken skal klippes om foråret.
 • Klip hækken sådan, så der er ca. 15 cm tilbage af væksten fra forrige sommer på den øverste del af hækken og ca. 3 cm tilbage på siderne.

Klipning af hækken, når den har nået den ønskede højde

 • Hækken skal klippes om foråret og sommeren.
 • Trælignende grene klippes af om foråret, inden knopperne springer ud. Det er for at sikre, at hækken fortsætter med at trives.
 • Sidst på sommeren begrænses hækkens vækst ved at klippe den en eller to gange mere, afhængigt af hvor kraftigt den vokser.
 • Når du klipper hækken om sommeren, skal du lade ca. 2 cm af den nye vækst være tilbage.

Klip hækken smallere

 • Skal gøres tidligt om foråret hvert fjerde til femte år.
 • Hækken klippes for at gøre den smallere, og tørre grene fjernes fra hækkens indre.

Beskæring af hæk efter udplantning

Hække skal beskæres efter plantning for at sikre, at den unge plante begynder at sætte nye grene og forgrener sig godt. Hvis en ung pottet hækplante har fem kraftige skud, hvorpå der er vokset nye grene, er beskæring efter udplantning ikke nødvendig. Unge, barrodede hækplanter med kun én enkelt gren skal beskæres for at kunne sætte nye grene.

Bemærk! Beskæring af hæk efter plantning skal ske i forbindelse med udplantning om foråret, inden knopperne begynder at vokse. Hvis hækken plantes ud om sommeren eller efteråret, skal den først beskæres det følgende forår.

Sådan beskærer du hækken efter plantning:

 1. Klip skuddene ned til en højde på 10-20 cm over jorden eller grenens forgrening.
 2. Klip skuddene ca. en centimeter over en sund knop.
 3. Fjern tynde eller beskadigede skud.

Illustration af hvordan man beskærer hække efter plantning.
Se alle