Beskæring af bærbuske

Det er vigtigt at beskære bærbuske, da det giver et bedre høstudbytte. Du skal beskære bærbuske hvert år ved at fjerne et par af de ældste grene, da de ofte bærer mindre frugt. Gamle grene kan kendes på færre blade, en mørkere farve og en skællet bark.

Beskæring af bærbuske

Det er vigtigt at beskære bærbuske, da det giver et bedre høstudbytte. Du skal beskære bærbuske hvert år ved at fjerne et par af de ældste grene, da de ofte bærer mindre frugt. Gamle grene kan kendes på færre blade, en mørkere farve og en skællet bark.

Hvordan og hvornår skal bærbuske beskæres?

Bærbuske skal beskæres, inden knopperne springer ud om foråret eller straks efter høst om efteråret. Du finder de artsspecifikke beskæringsanvisninger nedenfor. Fjern altid skuddene så tæt på jorden som muligt – halvt afskårne grene, der stikker ind i busken, er mere udsatte for sygdomme. Hvis du fjerner dem, er der også mere plads til, at nye skud kan udvikle sig inde midt i busken.

Bemærk! Du kan også fjerne de tyndeste af de nye skud for at sikre, at busken har kraft til at lade de stærkeste skud vokse.

Skal du plante en ny bærbusk?

Hvis du planlægger at plante en ny bærbusk, kan det være nødvendigt at beskære den efter plantning, hvis busken ikke har mange grene. For bærbuske skal beskæring efter plantning udføres om foråret. Hvis du planter unge planter om efteråret, skal du beskære dem det følgende forår.

Når du beskærer bærbuske efter plantning, skal du fjerne alle svage og beskadigede skud og klippe de andre skud ned til en højde på 15-20 cm over en sund knop. Lad de unge planter vokse uden beskæring de næste par år – fjern kun beskadigede grene og grene, der vokser langs jorden.

En mand planter en bærbusk.

Beskæring af forskellige typer bærbuske

Sådan beskærer du ribs

Ribs beskæres om foråret, inden den nye vækst begynder:

 • Beskær ribs ved at fjerne et par af de ældste skud, beskadigede skud, skud der gnider sig mod hinanden, og skud der vokser langs jorden.
 •  Du kan også fjerne nogle af de unge skud fra midten af ribsbusken for at sikre, at lyset kan nå buskens indre.

Hvis en ribsbusk ikke er blevet beskåret i flere år, kan den blive forynget ved at klippe alle grenene ned til deres udspring i løbet af et par år.

Det anbefales ikke at klippe hele ribsbusken ned på én gang, da busken vil få for meget lys og udvikle et stort antal nye, hurtigtvoksende skud. Det vil være et stort arbejde at beskære dem senere.

Bemærk! Hvis du har plantet en ny ribsbusk, skal den ikke beskæres de første fem år efter udplantning.

Ribsbusk.

Sådan beskærer du hindbær

Hindbærskud lever kun i to år og dør, efter at de har båret frugt.

 • Alle skud, der har båret frugt, klippes ned til deres udspring. Hindbær beskæres om foråret eller sidst på efteråret for at sikre, at planten kan lagre næringsstoffer i rødderne om vinteren.
 • Derudover skal tørre, svage og beskadigede skud fjernes ved beskæring af hindbærbusken.

Hindbærbusk.

Sådan beskærer du storfrugtet blåbær

Storfrugtet blåbær skal næsten ikke beskæres, og beskæring efter plantning er ikke nødvendigt.

 • Om foråret kan du fjerne de spidser på grenene, som er tørret ud i løbet af vinteren.
 • Nogle af de ældste grene kan også fjernes, hvis de ikke længere bærer frugt.
 • Tørre og syge grene skal også fjernes.

Blåbærbusk.

Sådan beskærer du havtorn

 • Hvis havtornbusken har vokset sig for høj, kan du trimme den fra toppen.
 • Hvis der vokser et stort antal rodskud i bunden af busken, kan du fjerne dem.
 • Døde og beskadigede grene skal også fjernes.

Havtornbusk.

Sådan beskærer du stikkelsbær

Stikkelsbærbuske skal kun beskæres en smule:

 • Fjern de to eller tre ældste grene med et par års mellemrum.
 • Fjern beskadigede eller tørre grene om nødvendigt.

Stikkelsbærbusk.

Sådan beskærer du aronia (surbær)

Aroniabuske, der også kaldes surbær eller sortrøn, skal beskæres hvert år, helst om foråret.

 • Fjern alle beskadigede eller tørre grene samt grene, der vokser langs jorden.
 • Aronia kan også beskæres om efteråret og tager godt imod beskæring, især hvis busken er frodig og sund.
 • De nederste dele af både aronia og lilla aronia er ikke særligt tætte, og det vil beskæring ikke kunne ændre på.

Bemærk! Busken vil også komme sig ovenpå nedskæringen, men hvis du ønsker, at busken bærer bær, skal du kun klippe et par grene af hvert år.

Aroniabuske.
Se alle