Garantibetingelser

FISKARS' 4. GENERATION AF ØKSER I X-SERIEN OG NORDEN ØKSER INTERNATIONAL BEGRÆNSET GARANTI FOR ØKSER

Generelle garantibestemmelser

*4. generation af Fiskars økser i X-serien og Norden økser er fremstillet under anvendelse af avanceret teknisk produktionsteknik og de nyeste materialer. Vores produkter er grundigt gennemprøvede og yder det optimale ved anvendelse til det arbejde og i de omgivelser, de er beregnet til. Undertiden kan der, uanset hvor omhyggelige vi er, opstå fejl under fremstillingsprocessen. For at sikre, at vores kunder får den bedst mulige brugsoplevelse, yder vi en international begrænset garanti i femogtyve (25) år mod fejl i materialer og håndværk på 4. generation af Fiskars' økser i X-serien og Fiskars' Norden økser.

Garantiperioden på femogtyve (25) år starter på datoen for det oprindelige butikskøb. Denne garanti er udelukkende gyldig i EU, Schweiz, Norge, Australien, New Zealand, Ukraine, Tyrkiet og Kasakhstan. Denne garanti bliver kun gyldig ved at registrere produktet online senest tredive (30) dage efter købstidspunktet.

Denne garanti er en tilføjelse til og har ingen indvirkning på garantier, der ydes af forhandleren, og den påvirker heller ikke nogen lovpligtige rettigheder, som du måtte være berettiget til i henhold til den gældende obligatoriske nationale lovgivning.

Udelukkelser og begrænsninger i garantien

Garantien gælder ikke:

 • når produkter anvendes til kommercielle, professionelle eller udlejningsrelaterede formål
 • for produkter, hvor der er foretaget ændringer eller reparationer eller forsøgt foretaget reparationer, der er ikke er godkendt af Fiskars.

Garantien dækker ikke fejl eller skader, der kan tilskrives eller skyldes følgende:

 • normal slitage (f.eks. ridser eller afskrabninger)
 • mulige ændringer i produktets visuelle look, hvis de ikke påvirker produktets funktionalitet
 • misbrug, hårdhændet håndtering, forsømmelighed eller ulykker, f.eks. hvis det får slag, stød, falder på gulvet eller bliver knust
 • anvendelse, der ikke harmonerer med den tiltænkte eller anbefalede brug
 • ekstreme temperaturer (f.eks. høj varme, flammer eller varme over +40 grader Celsius eller kulde under -30 grader Celsius i længere tid)
 • manglende pleje og beskyttelse af produktet, eksempelvis rengøring af produktet efter brug og opbevaring på et sted, hvor det er beskyttet mod vind og vejr samt direkte sollys
 • forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller opbevaring (f.eks. rustdannelse eller misfarvning)
 • brug af uegnede rengøringsmetoder eller -midler, f.eks. syre eller opløsningsmidler
 • eksponering for særligt aggressive eller korrosive omgivelser, eksempelvis på havet eller i industrien, eller ved konstant kontakt med vand, kemikalier, aske, cement eller støv).

Anskaffelse af garantiservice

Garantikrav skal indleveres skriftligt sammen med det defekte produkt til den nærmeste Fiskars-kundeservicecenter inden for garantiperioden og senest tredive (30) dage efter det tidspunkt, hvor defekten blev opdaget eller burde være blevet opdaget. Kravet skal indeholde ejerens navn, adresse og telefonnummer, dato for købet samt oplysninger om defekttypen og den dato, hvor defekten blev opdaget.

Accept af garantikravet er udelukkende underlagt Fiskars' skøn. Hvis det bliver godkendt, bliver produktet enten repareret eller erstattet med et tilsvarende produkt efter Fiskars' skøn. Drejer det sig om en udgået model, vil det defekte produkt blive erstattet med den model fra det aktuelle sortiment, der ligner mest. Erstatningen eller reparationen af produktet kan ikke gå ud over den oprindelige garantiperiode.

Begrænset erstatningsansvar

I maksimalt omfang i henhold til gældende lovgivning kan Fiskars under ingen omstændigheder holdes erstatningspligtige for tilfældige, indirekte eller særlige skader eller følgeskader eller for beskadigelse af eller manglende mulighed for at bruge udstyret, tab med hensyn til indtjening, produktivitet, funktionalitet, forretningsaktiviteter, kontrakter, salg, omsætning eller påregnede besparelser, øgede omkostninger eller udgifter eller forsinket eller manglende evne til at udføre den relevante garantiservice.

Garantistiller

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki
Finland

*En 4. generations Fiskars-økse i X-serien kan identificeres via det 13-cifrede serienummer på bagsiden af øksen. Efter det første bogstav i serienummeret skal koden fortsætte med en af følgende kombinationer: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI
Følgende serienummer indeholder f.eks. kombinationen "AD", som bekræfter, at produktet er en 4. generations Fiskars-økse i X-serien: EADL6234234237