Norden garantibetingelser

FISKARS NORDEN-SERIEN

INTERNATIONAL BEGRÆNSET GARANTI FOR GRYDER, PANDER OG KNIVE

Generelle garantibetingelser

Fiskars Norden-serien af gryder, pander og knive er blevet skabt gennem en avanceret teknisk fremstilling og de bedste materialer. Vores produkter er blevet  testet omhyggeligt og fungerer glimrende til de aktiviteter og i de miljøer, som de er skabt til. Uanset hvor omhyggelige vi er, kan der opstå fejl under fremstillingsprocessen. For at sikre vores kunder den bedst mulige brugeroplevelse, tilbyder vi en femogtyve (25) års international begrænset garanti på fejl i materialet og håndværket på Fiskars Norden gryder, pander og knive.

Garantiperioden på femogtyve (25) år træder i kraft ved det originale køb af produktet i detailhandlen. Denne garanti er udelukkende gyldig i den Europæiske Union, Schweiz, Norge, Australien og New Zealand.

Denne garanti er gældende udover – og har ingen effekt på – garantier udstedt af forhandleren, og har ydermere ingen effekt på juridiske rettigheder, som kunden kan være dækket af i henhold til gældende, obligatorisk national lovgivning.

Undtagelser og begrænsninger af garantien

Garantien omfatter ikke:

  • Når produkter bruges til erhvervsmæssig anvendelse, herunder kommercielt eller professionelt øjemed eller med henblik på udlejning;
  • Produkter der har været genstand for modifikationer eller reparationer eller forsøg på reparationer uden autorisation fra Fiskars.

 

Garantien dækker ikke fejl eller beskadigelse som kan tilskrives eller skyldes:

  • Normal slidtage såsom ridser eller afskrabninger;
  • Mulige ændringer i det visuelle udseende af produktet, hvis det ikke påvirker produktets funktionalitet;
  • Mishandling, hårdhændet håndtering, forsømmelse eller uheld såsom slag, knusning eller tab af produktet;
  • Misbrug (såsom brug af skarpe objekter på overfladen af gryder og pander) eller brug i uoverensstemmelse med beregnet eller anbefalet brug;
  • Forkert eller utilstrækkelig pleje (såsom manglende rengøring af produktet efter brug i henhold til plejeinstruktionerne) eller opbevaring (såsom rust eller ændringer i farven);
  • Brugen af uegnede rengøringsmetoder eller midler såsom syrer eller opløsningsmidler.

 

Opnåelse af garantiservice

Garantikrav skal indsendes på skrift sammen med det defekte produkt til den nærmeste Fiskars Kundeservice under garantiperioden og inden for tredive (30) dage fra tidspunktet, hvor defekten bliver – eller skulle have været opdaget. Garantikravet skal inkludere kundens navn, adresse, telefonnummer, dato for køb, beskrivelse af defekten samt datoen for, hvornår defekten først blev opdaget.

Godkendelse af garantikrav er efter eget skøn af Fiskars. Hvis godkendt vil produktet efter Fiskars’ eget skøn blive repareret eller udskiftet med et lignende produktet. I tilfælde af udgåede modeller, vil det defekte produkt blive udskiftet med det tættest tilsvarende produkt fra den nuværende serie. Udskiftning eller reparation af produktet vil ikke udvide eller forny den originale garantiperiode.

 

Ansvarsbegrænsning

I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, kan Fiskars under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for kundens eller tredjemands tilfældig, indirekte eller speciel skade. Ej heller driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab som følge af brug af udstyret. Herunder gælder også forsinkelse eller manglende udførelse af garantiservicen.

 

Der tages forbehold for trykfejl og mangler

 

Garantigiver

 

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland