PowerGear™ X-serie Garantibetingelser

PowerGear™ X-serie Garantibetingelser

Fiskars PowerGear™ X-serie er fremstillet under anvendelse af avancerede produktionsteknikker og de nyeste materialer. Vores produkter er gennemprøvede og yder det optimale, når de anvendes til de opgaver og i de omgivelser, de er designet til. Undertiden kan der, uanset hvor omhyggelige vi er, opstå fejl under fabrikationen. For at sikre at vores kunder får den bedst mulige brugeroplevelse, yder vi 25 års international begrænset garanti på fabrikationsfejl på Fiskars PowerGear™ X-serien.

Denne garanti er udelukkende gyldig inden for Den Europæiske Unions område, i Schweiz, Norge, Australien, New Zealand, Ukraine, Tyrkiet og Kasakhstan.

Garantien er underlagt følgende betingelser:

Garantien gælder ikke, hvis produkterne har været anvendt til andre formål end det, de oprindeligt er beregnet til, eller hvis produkterne anvendes til kommercielle/professionelle eller udlejningsformål.

Garantien dækker ikke produkter, hvor der er foretaget reparationer eller forsøgt foretaget reparationer, der er ikke er godkendt af Fiskars.

Garantien udelukker skade, der skyldes:

 • forsømmelighed eller ændring af produktet
 • en ulykke
 • tab af produktet
 • manglende meddelelse til forhandler/Fiskars inden for en rimelig frist efter skadens opståen
 • skade på produktet, der skyldes anvendelse, det ikke var beregnet til, eller misbrug af produktet
 • brugsslitage, normalt slid
 • ekstreme temperaturer, høj varme, flammer, høj varme over +40 grader i lang tid eller kulde under -30 grader celsius
 • manglende overholdelse af passende pleje, såsom rengøring af produktet efter brug og opbevaring i ly for vejr og direkte sollys
 • brug af uegnede rengøringsmetoder eller -midler, såsom syre eller opløsningsmidler
 • defekter, der skyldes vejrforhold, såsom rustdannelse eller misfarvning.
 • Garantien gælder ikke i særligt aggressive eller korrosive omgivelser, såsom på havet eller i industrien, eller konstant kontakt med vand, kemikalier, aske, cement eller støv.

Hvis du finder mangler i det håndværksmæssige eller i materialerne i dit Fiskars PowerGear™ X produkt, skal du indsende produktet og et garantikrav til den butik, hvor du købte produktet. Garantikravet skal indsendes skriftligt senest tredive (30) dage efter det tidspunkt, hvor defekten blev eller skulle være blevet opdaget. Kravet skal indeholde ejerens navn, adresse og telefonnummer, kvittering og dato for købet, defekttype og datoen, da defekten blev opdaget første gang. Produktet kan også returneres som almindelig postforsendelse til butikken, hvor det blev købt.

Accept af returneringen er udelukkende underlagt Fiskars' skøn. Hvis returneringen accepteres, vil produktet blive repareret eller erstattet med et tilsvarende produkt, hvilket er underlagt Fiskars' skøn. Drejer det sig om en udgået model, vil den fejlbehæftede artikel blive erstattet med den model fra det aktuelle udvalg, der ligner mest.

Fiskars kan ikke holdes ansvarlig for tilfældige, indirekte, særlige eller påfølgende skader, inklusive, og uden begrænsning, skade på, eller tab af brug af, noget udstyr, mistet salg eller fortjeneste eller forsinkelse eller manglende opfyldelse af denne Garantiforpligtelse.

Denne Garanti, der ydes af fabrikanten, er en tilføjelse til og har ingen indvirkning på garantier ydet af forhandleren, og den begrænser eller erstatter ikke nogen lovpligtige garantier, som en Kunde måtte være berettiget til i medfør af national lovgivning.

Erstatningen eller reparationen af produktet kan ikke gå ud over fristen i den oprindelige garanti.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland